FEDIAF Safety Guide

Przewodnik FEDIAF dotyczący dobrych praktyk w zakresie produkcji bezpiecznej karmy dla zwierząt domowych stanowi podstawę / narzędzie dla producentów karmy dla zwierząt domowych (pet-food) w celu spełnienia ich wymogów prawnych dotyczących opracowania indywidualnych procedur firmowych w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej karmy dla zwierząt domowych.

Przepisy prawne dotyczące produkcji karm dla zwierząt domowych można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza związana jest z prawodawstwem o charakterze ogólnym, w którym opisano podstawowe wymagania dla całego sektora paszowego (rozporządzenie 767/2009/WE), w tym ogólne zasady zapewnienia jakości produktu włącznie z wymogami dotyczącymi znakowania, pakowania i tzw. Prezentacji informacji o wartościach odżywczych. Druga kategoria prawodawstwa (rozporządzenie 1069/2009), związana jest ze szczegółowymi zasadami związanymi ze stosowaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które mogą być stosowane w produkcji pet-food.

  • produkcja karm dla zwierząt
  • projektowanie karm dla zwierząt
  • projekty linii technologicznych pet-food
  • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
  • system HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000
  • odbiory weterynaryjne produkcji i handlu
  • projekty technologiczne i wykonawcze
  • destruktory, sterylizatory do kat. 1, 2, 3
petfood karma dla zwierząt znakowanie pasze

Oznakowanie pet-food

Oznakowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych dokonuje się przez umieszczenie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, na każdym opakowaniu materiału paszowego lub mieszanki paszowej lub dołączonej do opakowania etykiecie, informacji w języku polskim uzależnionej od rodzaju materiału paszowego lub mieszanki paszowej, która spełnia określone przepisami prawa wymagania.

weterynaria, projekty technologiczne i system haccp

Projekty technologiczne & HACCP

Podmiot chcący prowadzić działalność w zakresie produkcji podlegającej nadzorowi służb weterynaryjnych przed rozpoczęciem prowadzenia planowanej działalności, musi sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja lub obrót. Przygotowujemy projekty technologiczne oraz system HACCP dla potrzeb produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz karm dla zwierząt.

R&D karmy dla zwierząt petfood projekt produktów

Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D

Jakość dostarczanej przez naszą fimrę technologii jest możliwa dzięki zaangażowaniu znacznych zasobów na badania i rozwój produktu. W ramach tych założeń, w firmie działają dedykowane zespoły R&D w całości poświęcone dostarczaniu niezbędnych biznesowi produktów. Siłą tego podejścia jest możliwość delegowania tych zasobów opracowaniu technologii produkcji. Dzięki temu możemy dostarczać klientom zaawansowany produkt, który wzmocni ofertę handlową.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego aby uzyskać dodatkowe informacje.